Høy faglig kompetanse

Våre ansatte representrerer bred fagkompetanse innen elektrofaget. Kontinuerlig kompetanseutvikling er en del av vår hverdag for å kunne ha førstehånds kjennskap til produkter og komponenter. Ikke minst innen energiøkonomisering er produktutviklingen stor, og vi er godt oppdatert på området. På den måten framstår vi som en rådgiver for våre kunder.